Regjeringens statsbudsjett setter Arktis i fare

Dersom vi skal klare å unngå to graders oppvarming, må all olje og gassvirksomhet nord for polarsirkelen bli liggende. Dessverre er det lite tegn på at regjeringen ønsker å sette på bremseklossene for å redde Arktis. Snarere virker regjeringen mer aggressiv enn noen gang før. Det er dårlig  nytt for livet i Arktis.

Lurer du på hva Statsbudsjettet for 2016 har å si forlivet i Arktis? Her kommer en kort oppsummering:

1. Sløser penger på å finne olje vi ikke kan ta opp
Regjeringen foreslår å bruke 173 mill. kroner til geologisk kartlegging. Mesteparten av disse pengene skal brukes til å kartlegge nye områder i Barentshavet, som for eksempel havområdene som grenser mot Russland. Jeg lurer litt på hva som er poenget med å bruke så mye penger på å finne ut hvor det finnes olje og gass, når vi uansett må la den bli liggende?

2. Masse penger til forskning på hvordan vi kan ta opp olje i Arktiske strøk

En viktig greie i dette statsbudsjettet, er alle pengene som regjeringen vil bruke på forskning. Faktisk bruker de mer penger på forskning enn noen andre regjeringer! Og forskning er vel bra? Nuvel. Det finnes en rekke forskning som ikke nødvendigvis bidrar til noe positivt – for eksempel tror jeg verden hadde vært et bedre sted uten atombomben. Og selv om det er bra å bruke masse penger på forskning, er det ikke bra når regjeringen vil bruke masse penger på forskning som vil bidra til mer oljeaktivitet. Det som også er skummelt, er at de vil bruke masse penger på å finne ut hvordan vi kan utvikle teknologi for å ta opp olje i Arktis. For eksempel foreslår regjeringen å sette av totalt 15,3 mill. kroner til «forskningssentre for arktiske utfordringer og økt utvinning i 2016». Det høres fint og flott ut, men hovedformålet er å finne ut hvordan vi kan ta opp olje og gass selv om det tilfeldigvis skulle være is og vanskelige værforhold. Hva om man heller brukte disse pengene på forskning på energieffektivsering, energisparing og bærekraftige løsninger som er liv laga for framtida?

Som om ikke dette var nok, foreslår regjeringen også et øremerket prosjekttilskudd på 0,2 mill. kroner til INTSOKs prosjekt «Arctic and Cold Climate Solutions». INTSOK er regjeringens satsing på internasjonale petroleumsprosjekter, som kan tyde på at regjeringen har ambisjoner om å utvinne olje i Arktis på tvers av norske havgrenser.

3. Subsidiering av oljenæringa
Jeg er også dritt lei av at staten driver og subsidierer norsk olje og gassvirksomhet gjennom skatterefusjon. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bidra til å holde liv i en døende næring, heller enn å stimulere næringer for fremtiden. Se for eksempel bare på oljefeltet Goliat i Barentshavet: Kostnadsoverskridelsene på Goliat er nå på 50 % over stortingets forutsetninger fra 2009. Prosjektet er godkjent med en kostnadsramme på 30.8 mrd. Operatøren ENI Norge er ikke i skatteposisjon, så de kan utgiftsføre alle investeringer på Goliat med 78% direkte refusjon fra staten. De fleste beregninger viser at Goliat trenger mellom 90-100 dollar fatet for å gå i balanse. I dag er prisen 52 dollar fatet.

4. Lavere investeringer
Et lite lyspunkt i statsbudsjettet er at regjeringen legger opp til en reduksjon på 9 000 millioner i investeringer i petroleumsvirksomhet i Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE). Samtidig er det ikke slik at statsminister Erna Solberg satt der og tenkte «jeg tror jammen det er på tide å investere mindre i olje og gass, jeg.» Neida, mindre investeringer skyldes heller at mange prosjekter har blitt forsinket eller kansellert. Dersom regjeringen virkelig ville gått inn for lavere investeringer for å redusere klimagassutslippene kunne de kuttet mye mer! For eksempel investeringene til Johan Sverdrup-feltet, eller «klimabomben», som vi også kan kalle det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *