Galskap satt i system

I dag ble det klart at olje og energiminister Tord Lien har delt ut 40 oljeblokker i Barentshavet. Unnskyld meg, herr minister, men denne utdelingen er reinspikka galskap!

Tord Lien vet like godt som meg at dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, er Norge nødt til å bidra til den internasjonale klimadugnaden og kutte våre nasjonale utslipp, slik man ble enige om i Paris. Da kan vi ikke sette i gang et oljekappløp i Arktis slik regjeringen nå legger opp til. Vi vet at dersom vi skal klare å unngå katastrofale klimaendringer, er vi nødt til å slutte med forurensende olje og gass og gå over til mer bærekraftige alternativer. Dessverre bidrar regjeringen sin aggressive oljepolitikk til å styre verden mot en fem grader varmere klode. Spør du meg, kan det se ut til at regjeringen har avlyst det grønne skiftet.

Som om ikke dette var nok, viser det seg at regjeringen også har lyst ut oljeblokkene ved iskantsonen. Iskantsonen er blant de viktigste leveområdene for fiskearter som lodde og polartorsk. Ifølge regjeringsavtalen skulle områdene fredes mot oljevirksomhet av hensyn til deres sårbare og verdifulle natur. At regjeringen nå likevel har valgt å dele ut lisenser i dette området er et direkte brudd med regjeringsavtalen. Hvor ble det egentlig av lovnadene til Venstre og KRF om at disse blokkene skulle trekkes tilbake?

Blokkene som er delt ut ved iskantsonen medfører spesielt store utfordringer for effektivt oljevern. Oljeforurensning ved iskantsonen og polarfronten vil kunne volde store skader på hele økosystemet. Derfor har blant annet Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt frarådet oljevirksomhet i disse områdene. Det er sjokkerende at Tord gir fullstendig faen i disse advarslene.

Det er både arrogant og totalt uansvarlig at regjeringen velger å gamble med klodens klima, sårbare natur og verdifulle fiskerier slik regjeringen har valgt å gjøre. Dersom regjeringen skal følge opp sine egne internasjonale forpliktelser må 23.konsesjonsrunde avlyses.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *